Braumeister tips

Detta är en sida med tips och tricks för hur du ska få ut det mesta av din 20 L Braumeister.

Volymmarkeringarna: 12 L, 15 L, 20 L, 25 L

Inställningar att skriva in i ditt bryggprogram: (Jag använder Brewtarget)

Efficiency(Utbyte): 70-80%*

Volume: 29 L
Mass: 14 KG
Specific heat: 0.120
Evaporation rate: 2.5 L / H
Grain absorption: 0.65 L / KG
Deadspace(Kettle to fermenter): 5.25 L**
Vad är minsta mängden vatten jag kan mäska med?

En 20 L Braumeister måste ha minst 23 L vätska i systemet för att du ska kunna mäska och för att det ska finnas nog med vatten för att täcka värmeelementet i botten. Ifall det är för lite vatten så kokar elementet torrt och vörten blir bränd.

För att få veta minsta mängden vatten du kan mäska med ta 23 L vatten och subtrahera antalet kg malt du använder i receptet gånger 0.65.
T.ex. Innehåller receptet 5 kg malt så räknar du 5 * 0.65 = 3.25 L
Subtrahera 3.25 från 23 L och du får 19.75 L.
Detta är minsta mängden vatten du kan mäska med utan att elementet hamnar över vörtytan.
Hur många L vatten du sedan får över till lakning beror helt på hur många L öl du vill ha, hur stark ölen ska vara och hur länge du har tänkt koka vörten.

För enkelhetens skull har jag gjort en lista med minsta mängden vatten som behövs i mäsken beroende på mängden malt i receptet:
3 kg malt = 21 L
4 kg malt = 20.4 L
5 kg malt = 19.75 L
6 kg malt = 19.1 L

* = Detta kan variera beroende på hur stark öl du brygger, hur länge du kokar och hur mycket lakvatten du använder. Vad du får för pH i mäsken är också en faktor. Jag brukar hamna runt 75%.

** = Detta är den mängden vätska som blir kvar i botten av bryggverket efter kok ifall att du inte tippar bryggverket när du ska tappa ur vörten. Ifall du väljer att tippa bryggverket när du tappar ur vört så kan du räkna med en mindre siffra.
Utan att tippa bryggverket alltför mycket så kan man räkna med 2.5 L och ifall man tippar det så mycket det går får man nästan ingenting kvar i botten.

Sätt gärna ett extra steg med en lägre inmäskningstemperatur än den du tänkt börja mäska in på, detta för att när man väl startar mäskningen så stiger temperaturen oftast lite för högt.
Så vill du mäska på 63 grader t.ex. sätt ett steg före den på ca 57-58 grader som bara vara 1 minut eller dyl.